Samenwerkingen

Home » Samenwerkingen

Samenwerkingen


Stichting Gast staat altijd open voor samenwerkingen!
Er is veel contact met organisaties binnen en buiten Nijmegen die betrokken zijn bij ongedocumenteerde mensen.
Heeft u een idee om samen een stap verder te zetten? Neem dan gerust contact op!

Benieuwd naar onze huidige partnerships? Scroll naar beneden en kom meer te weten!

Onze ondersteuners


Donateurs

Stichting Gast heeft een grote groep trouwe donateurs die gezamenlijk een belangrijke financiële basis bieden voor onze activiteiten.

Antonius van Paduagemeenschap Nijmegen

De Antonius van Paduaparochie in Nijmegen ondersteunt Stichting Gast al sinds jaar en dag met giften, onder meer uit de opbrengst van hun jaarlijkse rommelmarkt.
https://avpnijmegen.nl/

Ankie Mensink Fonds

Het Ankie Mensink Fonds heeft als doel om sociale uitsluiting te voorkomen. In noodsituaties verleent het fonds financiële steun aan mensen uit Nijmegen en omgeving. Het gaat meestal om betrekkelijk kleine bedragen, met name waar andere voorzieningen ontbreken.

Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving waarin mensen volwaardige kansen krijgen.
http://www.ankiemensinkfonds.nl/

Basta Nijmegen

Een ideële kringloopwinkel, lunchcafé en culturele woonkamer.
http://bastanijmegen.nl/

Cellenbroeders

Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen wil vooral nieuwe initiatieven en nieuw sociaal ondernemerschap stimuleren van instellingen die actief zijn in de Nijmeegse samenleving.
https://cellenbroeders.nl/

Haella Stichting

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. Ze luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen.
https://haella.nl/stichting/

Kansfonds

Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Kansfonds helpt thuisgeven. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.
https://www.kansfonds.nl/

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds ondersteunde Stichting Gast met tal van activiteiten zoals de kleurrijke tuin, de hobby- en fietsenwerkplaats en heet naaiatelier.
https://www.oranjefonds.nl/

Stichting Ella Vogelaar

Stichting Ella Vogelaar ondersteunt vrouwen en kinderen die zonder officiële documenten in Nederland verblijven. Die vrouwen kunnen bij hen terecht voor financiële ondersteuning die gericht is op de basisbehoeften van elk mens; een gezond en veilig bestaan. 
https://stichting-ellavogelaar.nl/

Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen. De stichting is voortgekomen uit het katholieke meisjesweeshuis dat tot 1953 was gehuisvest op het Spui te Amsterdam.
https://www.maagdenhuis.nl/

VSB Fonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in de samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen zij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. 
https://www.vsbfonds.nl/

Overige parochiën, diaconieën en kloosterordes

  • Sint Pierre Fourrier Stichting

Overige samenwerkingen

Partnerorganisaties


Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Het Wereldvrouwenhuis biedt vrouwen zonder verblijfsvergunning, die nergens naartoe kunnen, tijdelijk een thuis.
https://www.wereldvrouwenhuis.nl/

Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (SNOV)

Verzorgt een Bed-Bad-Brood voorziening voor dakloze uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nijmegen.
https://snovnijmegen.wordpress.com/

Stichting Overal

Stichting Overal is een ideële kringloopwinkel. Met hun opbrengst ondersteunen zij projecten overal ter wereld.
https://stichtingoveral.nl/

Vluchtelingenwerk Oost-Gelderland

Zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers en adviseert Stichting Gast over het juridische perspectief van asielzoekers.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl

Het Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.
https://www.huisvancompassienijmegen.nl/

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld helpt mensen zonder verblijfspapieren via spreekuren, een telefonische helpdesk en groepsvoorlichting om hun zelfredzaamheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten.
https://doktersvandewereld.org/

Zij aan Zij

Hier komt een beschrijving.

Gezellig Nijmegen

Gezellig Nijmegen is een ontmoetingsruimte in een huiskamersfeer. Nieuwe Nijmegenaren en Nijmegenaren die al langer in de stad wonen, kunnen bij Gezellig Nijmegen binnenlopen en met elkaar kennis maken.
http://gezellignijmegen.nl/

ASKV Amsterdam

ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning. Met hun hulpverlening maken zij een eind aan een precair bestaan in de illegaliteit en stellen ze mensen in staat te werken aan hun toekomst.
https://www.askv.nl/

Stichting LOS

Stichting LOS werpt licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van onze maatschappij. Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.
https://www.stichtinglos.nl/

STIL Utrecht

STIL biedt al 25 jaar hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Zij staan voor individuele keuzevrijheid en zijn daarom van mening dat ieder mens moet kunnen gaan en staan waar hij of zij wilmet behoud van basisrechten.
https://www.stil-utrecht.nl/

INLIA Groningen

INLIA signaleert en analyseert problemen, ontwikkelen creatieve en werkbare oplossingen en helpen die uit te voeren. Als partner van mensen, werkend voor een rechtvaardige samenleving. Ze doen dat voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.
https://www.inlia.nl/nl

Overige samenwerkingen