Wie zijn wij?

Wij zijn een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt, van bestuur tot gastbegeleider, van hovenier tot webmaster, in totaal zo’n 40 mensen.

Het Bestuur van Stichting Gast is in 2020 als volgt samengesteld:
         Pieter Gransbergen, voorzitter
         Ellen Hijmans, secretaris
         Hans van den Hombergh, penningmeester
         Henk Kloosterhuis

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor beleidsbewaking, personeelszaken, fondsenwerving en netwerken. Het Bestuur wordt ondersteund door het Bureau, dat onder leiding van de bureaucoördinator het kloppend hart van de organisatie vormt.


Het organigram van Gast kent een vrij platte structuur.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door het Coördinatorenoverleg.
Elke coördinator vertegenwoordigt een Taakgroep, bezet door 2 of meer vrijwilligers:

  Maatschappelijk domein     Activering   Belangenbehartiging
  Gastbegeleiding   Gastcafé   Publiciteit/PR
  Juridische Taakgroep   Kleurrijke tuin   Projecten
  Medische Taakgroep   Fietswerkplaats     Acties & Manifestaties 
  Huisvesting   Leertrajecten   Fondsenwerving
    Voedselacties