Wat doen wij?

Stichting Gast ondersteunt jaarlijks zo’n 30 tot 50 vluchtelingen, die na hun eerste asielprocedure een afwijzing hebben gekregen. Zij worden uit het AZC gezet, maar een aantal van hen heeft in juridische zin dan nog perspectief op een verblijfsvergunning. Via Vluchtelingenwerk Oost Gelderland komen deze asielzoekers bij Stichting Gast terecht; daar krijgen zij eerst een intakegesprek om vast te stellen of hun situatie zodanig is dat zij aan de voorwaarden voldoen om gast te worden.

Zodra zij als gast geaccepteerd zijn kunnen zij rekenen op onderdak, leefgeld en persoonlijke begeleiding. Stichting Gast huurt daartoe een aantal huizen in Nijmegen waar 3 tot 5 personen kunnen wonen. Zo creëren wij voor deze vluchtelingen een stabiele leefsituatie, waarna zij zich verder kunnen ontwikkelen en op de toekomst voorbereiden.
Naast de basale dingen bieden wij de gasten ook medische, juridische en maatschappelijke bijstand. Dat geldt ook voor kosten die gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor medicijnen of tandheelkundige zorg.

Als de gast eenmaal gesetteld is en tot rust gekomen, stimuleren wij de deelname aan een taalcursus en aan de verschillende activiteiten die Gast aanbiedt. Zo snel als dat maar enigszins kan, worden de nieuwe gasten aangemeld voor de cursus Toekomstoriëntatie, waarin zij keuzes moeten maken voor zichzelf en voor de toekomst: waar ben ik op mijn plek, wat is mijn doel en hoe kan ik dat bereiken?
Uiteindelijk neemt elke gast een besluit over het (leer)traject dat zij/hij gaat volgen om te werken aan een economisch zelfstandige toekomst, hier in Nederland of in het land van herkomst.