Bestuur

Home » Bestuur

Bestuur


Het bestuur van Stichting Gast is in 2022 als volgt samengesteld:

  • Pieter Gransbergen, voorzitter
  • Ellen Hijmans, secretaris
  • Hans van den Hombergh, penningmeester
  • Henk Kloosterhuis

Zij zijn eindverantwoordelijk voor beleidsbewaking, personeelszaken, fondsenwerving en netwerken. Ze worden ondersteund door het bureau, dat onder leiding van de bureaucoördinator het kloppend hart van de organisatie vormt.