Bestuur

Home » Bestuur

Bestuur


Het bestuur van Stichting Gast is in 2022 als volgt samengesteld:

  • Pieter Gransbergen, voorzitter
  • Ellen Hijmans, secretaris
  • Hans van den Hombergh, penningmeester
  • Henk Kloosterhuis

Zij zijn eindverantwoordelijk voor beleidsbewaking, personeelszaken, fondsenwerving en netwerken. Ze worden ondersteund door het bureau, dat onder leiding van de bureaucoördinator het kloppend hart van de organisatie vormt.

Het organigram van Stichting Gast kent een vrij platte structuur.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Coördinatorenoverleg.
Elke coördinator vertegenwoordigteen taakgroep, bezet door 2 of meer vrijwilligers.

Maatschappelijk domeinActiveringBelangenbehartiging
GastbegeleidingGastcaféPubliciteit/PR
Medische taakgroepKleurrijke tuinProjecten
Medische taakgroepFietswerkplaatsActies & Manifestaties
HuisvestingLeertrajectenFondsenwerving
Voedselacties