Bestuur

Home » Bestuur

Bestuur


Het bestuur van Stichting Gast is als volgt samengesteld:

  • Pieter Gransbergen, voorzitter
  • Ellen Hijmans, secretaris
  • Hans van den Hombergh, penningmeester
  • vacature algemeen bestuurslid

Zij zijn eindverantwoordelijk voor beleidsbewaking, personeelszaken, fondsenwerving en netwerken. Ze worden ondersteund door het bureau, dat onder leiding van de bureaucoördinator het kloppend hart van de organisatie vormt.

Het Bestuur werkt net als de andere medewerkers op vrijwillige basis zonder financiële beloning. Zij kunnen, net als de andere medewerkers, wel aanspraak maken op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal E1900 per jaar.
De enige betaalde medewerker is de Algemeen Coördinator, zij ontvangt salaris op basis van de CAO Zorg & Welzijn schaal acht.